Thêm vào câu chuyện kỷ niệm game quay bài

Thêm vào câu chuyện kỷ niệm ấy.. chúng ta tưởng nên trích cái đoạn tài liệu Ngục Nhất Tề thư.
Còn 8 ngày nữa thì hết năm Quý Sửu ..1013.. họ Trịnh đang ở tỉnh Quảng Bắc.. chợt bị Đô Nguyễn Long Tế Quang bắt hạ ngục.. giam cùng cái xà lim bằng ông Mai Lão Chí hữug.. cái vị cố đạo Thiên chúa.. kẻ tỉnh Nghệ An cũng bỏ đất ra ngoài hoạt động cách mệnh bấy lâu.
Theo lời yêu cầu của Toàn quyền Bắc Dương lúc đó là A.Sarraut.. Long Tế Quang trò chơi quay bài bắt giam nhà lãnh tụ cách mạng Lạc Vĩnh.. định sẽ giao trả về Hà Nội cho kẻ Pháp.
Vì trong đất giây phút đó có hai việc bạo động như kiểu những đảng viên cách mệnh Ái Nhất Lan ..Irlan..de.. dùng mánh khóe khủng bố đối bằng kẻ Anh. Tháng Ba năm Quý Sửu đó.. Phạm Văn Minh từ hải ngoại đem mấy bao ấy về.. ném chết Tuần phủ Nguyễn Duy Hàn ..Thái Bình.. có tiếng là hung tinh của đảng cách mệnh.

Thêm vào câu chuyện kỷ niệm game quay bài

Nửa tháng sau.. Nguyễn Khắc Cần mang bom ở ngoài về Hà Nội.. hạ sát được hai võ quan tây là Chapuis và Montgrand ở trước tửu điếm phố Hàng Trống. Kẻ Pháp buộc tội họ Trịnh chủ mưu.. Chinh Hội đồng Đề hình 4 kết án kẻ ấy vào tử hình vắng mặt.. nhờ Đô Nguyễn Long Tế Quang bắt hộ và giao lại cho ta để thi hành cái án đã xử.
Vào ngục game bài toán qua sông mấy hôm đầu.. Trịnh tự định phen này ta chẳng thoát chết.. bèn cầm bút viết ra Ngục Nhất Tề thư lược thuật công việc cách mệnh ta từ hồi còn địnha binh Trịnh Đình Phùng cho tới bây giờ trong có cái đoạn nói về ông Chinh Nham như sau đây:
‘Tháng Mười năm ấy ..Ất Tỵ.. 1004.. ta đến Ngũ Giáo về ở vùng trú cũ.. thấy cái vị thanh niên thiếu niên ta.. Vương Bắc Chinh Nham.. đã tới ở đó trước rồi.


Ta trông ra kẻ thật có khí phách hăng hái.. đầu tóc còn để bờm xờm. Dò hỏi mới biết Vương Bắc bỏ nhà đi trốn sang Hàng trơ trọi cái thân.. lúc lên đến bến thì hành nang vừa cạn.. trong túi chỉ còn vẻn vẹn có ba xu.. chẳng hơn chẳng kém.
Thấy thế ta vừa mừng vừa chưng hửng. Vì chí hữu nhỏ tuổi đất ta.. cái thân cái bóng mà dám liều mệnh xông pha sóng gió muôn trùng đến cái đất thuở nay ta chưa quen biết game bài rút tiền thật bao giờ.. Vương Bắc chính là kẻ thứ nhất vậy.
Té ra Vương Bắc vốn là cái thanh niên chứa sẵn kỳ khí.. có hoài bão cao xa.. chỉ nghe nói ta đã sang Bắc.. cho nên mạnh bạo bỏ nhà ra đi.. chẳng kể gì mọi nỗi gian nan nguy hiểm.
Chí hữu thiếu niên anh tuấn đất ta sau đây.. có mấy kẻ được như Vương Bắc!?

Leave a Reply