vừa lắng nghe thi sĩ ca công cất “Vinhomes Green Bay me tri”. Odysseus ăn xong cũng là lúc thi sĩ ca công ngừng biểu diễn. Đám danh bai tien len reo hò ầm