Sàn gỗ Thái Lan tại Hà Nội đến từ đất nước Thái được nghiên cứu và chế xuất thành công, trở thành một dòng sản phẩm sàn gỗ giá rẻ nhất trên hệ thống