Trên thị trường hiện nay, ngành xây dựng đang dần được phục hồi và nở rộ. Vì vậy các dòng vật liệu cũng như nguyên liệu cần thiết cho quá trình xây dựng