Sàn gỗ Căm Xe trở nên ngày càng phổ biến và thân thiết hơn với con người trên thị trường ván sàn gỗ tự nhiên hiện nay. Ván sàn gỗ tự nhiên có màu sắc