Latest Posts

Đánh phản diện, mở rộng nguồn tiêu thụ

0
Khi tiêu thụ một loại sản phẩm nào đó mà gặp trở ngại thì đánh thẳng không phải là một cách làm có suy tính, có thể râ’t phí công tôn sức. Ngược lại,

Mua chất xám để phát triển sự nghiệp bài bạc của mình

0
Sử dụng chẩt xám của người khác có thể nhanh chóng đạt được những bước đột phá, Đối với người có đầu óc kinh tế thì mua chất xám của người khác là con