Có biết hơn 2 năm qua anh vẫn không chơi game tá lả ngừng nhớ cô không??? Cô đã yêu ai chưa? Cô còn nhớ đến anh không? 1 tiếng sau… Sếp, em gửi