Tổ quán là làng Nhị Khê thuộc huyện Thượng Phúc tỉnh Hà Nội ..nay về Hà Bắc…. nhưng ông sinh trưởng ở nhà số 4.. phố Hàng Đào.. tỉnh vùng Hà Nội.. là nơi