Hoàng Đông tức giận quát lên: – Ta bảo mày thì cứ biết là đi cho mau, còn rắc rối gì nữa? Tuấn Phương vội đáp: – Dạ! Dạ! Tiểu nhân về. Toàn thân