Ông Chinh Nham đọc nhiều tâm thư về game bài đổi ra thẻ điện thoại

Ông Chinh Nham đọc nhiều tân thư.. được nhiều tư tưởng mới kích thích giác ngộ.. nhận xét tình hình thế giới và thời cục đất nhà.. thấy rằng thanh niên Lạc Vĩnh lúc này phải tự cường.. phải cứu quốc.. chẳng nên và cũng chẳng thể ngồi gục đầu vào lối học hư văn hủ bại được nữa.. vì chính nó đã làm cho kẻ ta hèn.. đất ta mất. Hơn nữa thanh niên Lạc Vĩnh phải mau học tập binh cơ võ bị tân thời.. mới có thể đánh lại kẻ thù mà lấy lại quyền tự do độc Chinh cho giống nòi Tổ quốc.
Bởi vậy.. chỉ thi có cái bảng.. ông khái nhiên bỏ đứt từ chương bảng cử.. chẳng thèm đoái hoài thương tiếc chút nào.. lại khuyến khích được nhiều chí hữu đồng học game đánh bài roulette cũng mạnh bạo làm như ta. Từ đó ngày đêm làm chí hữu bằng tài liệu mới.. trong trí chẳng lúc nào rời ý định phấn chí tự cường.. đi học cứu quốc. Kịp khi nghe Sào Nam kẻ ấy đã xuất dương.. ông liền hăng hái ra đi trước tiên.. để làm gương cho anh em đồng trí.

Ông Chinh Nham đọc nhiều tâm thư về game bài đổi ra thẻ điện thoại

Ông cử Dương Bá Trạc là cái chí hữu thân.. từ lúc còn đi học cho tới sau cùng nhau hoạt động cách mệnh.. đôi bên vẫn trao đổi thanh khí tin tức.. chẳng bao giờ gián đoạn. Cho nên việc ông Chinh Nham Bắc Hạ ban đầu thế nào.. họ Dương biết rõ hơn cả.
Mấy năm trước đây.. Dương kẻ ấy có viết cái tập ký ức lục.. kể chuyện sinh bình trong cuộc vận động cách mệnh ta đã cộng sự bằng những ai. Dưới đây là đoạn tác giả kể lại thiếu thời của kẻ chủ mưu khởi tính Thái Nguyên và tình hình lúc bỏ đất trốn sang Hàng cầu học.
Chí hữu Vương Chinh Nham là con thứ hai của cụ Cử Nhị Khê.. thông minh game bài đổi ra thẻ từ nhỏ. Hồi 14.. 16 tuổi đã có tiếng học giỏi.. sau thi trường hương Đinh Linh bảng Canh Tý.. chí hữu vì xuất vận bài phú mà bị hỏng.. nếu chẳng thì cũng đỗ bảng thi ấy cùng bằng ta.


Đến năm Quý Mão ..1003…. các ta đã lấy tân tư tưởng.. tân học thuật khuyến khích lẫn nhau.. nên chỉ chí hữu nhất quyết bài xích bảng cử hủ bại.. chẳng thèm thi nữa.
Năm sau.. có việc Trần Đĩnh Chi Bắc Hạ.. chí hữu cùng cụ Cử và anh ruột là Trúc Đàm.. đều phụ lực bằng các ta vận động vùng tựu việc ấy. Sau ông Sào Nam ở Hàng về đất.. cùng anh em quyết định việc đưa ông Kỳ Ngoại hầu Cường Để 6 đi và phái thanh niên thiếu niên sang Hàng cầu học. Giây phút đó chí hữu 10 tuổi đã có vợ con.. lại là con nhà giàu.. vốn sống trong cảnh phong lưu sung sướng.. chẳng ai tưởng rằng chí hữu có thể đoạn tuyệt game bài sâm nhất thiết mà đi xuất dương khổ học cho được!? Thế mà chí hữu nghị nhiên thủ xướng.. mạnh bạo ra đi trước nhất cái ta để làm gương cho kẻ sau.

Leave a Reply