Khi nào chỉ nên chấp nhận trong công việc

Nghiên cứu nguyên nhân của nó

ngoài phương pháp lựa chọn nhân tài không khoa học, và công tác tuyển chon nhân tài còn qua loa cẩu thả, thì còn một nguyên nhân khác, hết sức rõ ràng đó là có một số người lãnh đạo luôn nghĩ tới nhân tố “an toàn” của bản thân, nên đã dùng những người kém mình cả vể tài lẫn đức, chứ không dám dùng những nhân tài có tố chất hơn mình.

>> Tham khảo khi cần thay thế: màng máy lọc không khí

Bởi vì lựa chọn những kẻ không bằng mình, thì họ luôn luôn biết nghe lời và dễ sai khiến, và không lo sợ nguy cơ “có thể thế chỗ mình bất cứ lúc nào”, còn những người tài năng hơn mình thì thông thường họ luôn có ý kiến riêng, khó sai khiến, nếu mình làm không tốt thì bất cứ lúc nào họ cũng có thể vượt qua mình. Vì “sự khó nói” kể trên cho nên một số lãnh đạo chỉ có thể phát hiện những kẻ tài năng tầm thường, chứ không thể phát hiện được những người thực sự tài năng, thực sự “giỏi nhất”.

>> Xem thêm: máy lọc không khí công nghiệp

may loc khong khi tao am

>> Bí kíp Vegas

Thứ 2

>> Xem thêm: máy lọc không khí ideal

chỉ dùng những kẻ “thuận tài” chứ không dùng những kẻ “nghịch tài”. Tâm lý chung của mọi người là thích những người nghe theo mình và không thích những người quay lưng lại với chí hướng của mình. Đấy là một kiểu “lá chắn tâm lý” nghiêm trọng, sẽ khiến cho nhiều người có tài năng lãnh đạo, có tiềm lực phát triển, không được phát hiện và trọng dụng kịp thời. Thực ra, một mực thuận theo, không nhất định là sẽ cùng một suy nghĩ cùng một con đường với mình, mặt sau của hiện tượng bên ngoài này cũng có thể ẩn giấu một điểu gì đó giống như “sự bất tài”, “sự giả dối xảo quyệt”, “sự khôn khéo”, “khẩu phật tâm xà” hoặc còn có ý đồ khác nữa, những điều này sẽ tạo nên sự đơn nhất hoá ương tư duy chính sách của người lãnh đạo, từ đó mà người lãnh đạo có thể đi theo con đường xấu.

>> Xem thêm: Lời Nói Phản Ánh Tính Cách

Leave a Reply