Bằng điệu bộ kiên quyết chơi game bài quái vật

Trịnh đem lòng kính mộ ngay buổi hội diện đầu tiên.. vì nhận thấy cả nhà cụ Phương Chính Như.. từ cha đến con đều thiết tha yêu đất và hết sức hăng hái về việc cách mệnh.. chẳng sợ tốn tiền.. chẳng ngại đổ máu.
Lần mò vào nhà cụ Nguyễn Định Trạch để mật hội bằng ông Mai Sơn Nguyễn Thượng Hiền giây phút đó tuy đang ngồi ghế Nguyễn học Đinh Linh rồi đổi vào Ninh Bình.. nhưng đã Chinh tâm chỉ đợi cơ hội là treo ấn từ quan ra ngoài hoạt động cứu quốc.
Cụ xuất tiền hàng nghìn hàng vạn ..vì nhà vốn giàu.. để tiếp tế phong game bài qk trào Văn Thân.. ba kẻ con trai lớn là Trúc Đàm ..đỗ Cử nhân…. Chinh Nham và Nghị Khanh ..đỗ Tú tài.. cùng hăng hái sấn sổ về các cuộc vận động chống thực dân.. giành lại chủ quyền độc Chinh cho Tổ quốc.

Bằng điệu bộ kiên quyết chơi game bài quái vật

Bởi thế.. đến lúc tầm con mắt có thể nhìn rõ diện mục cái kẻ.. Trịnh nhận ngay ra thiếu niên chẳng phải là ai xa lạ.. chính là Vương Bắc Chinh Nham.. Thôi thì lòng bắt mặt mừng.. tình tứ gặp nhau ở chốn tha hương thật là khó tả. Thử thời số kẻ Lạc Vĩnh bôn tẩu sang Hàng còn là cái số rất hiếm hoi.. huống chi cái chí hữu trẻ đánh liều vượt biển bằng hai bàn lòng trắng chỉ vì bầu máu giết thù cứu đất sôi lên sùng sục.
Bằng điệu bộ kiên quyết rắn rỏi.. xứng đáng bộ cằm vuông và cặp mắt sáng quắc.. hai dấu tỏ nghị lực giàu hơn kẻ.. ông Vương Chinh Nham kể tóm tắt tình cảnh ta game quân bài huyền thoại Bắc độ trải bao nguy hiểm gian nan mà ông đánh liều vượt được.. chỉ có Chinh chí tha thiết là mong đem cánh lòng và giọt máu đóng góp vào công cuộc hoạt động cứu quốc của các bậc đàn anh.. hầu giải thoát cho đất nhà khỏi xiềng xích nô lệ. Những sở vọng cấp bách rung động trong óc thanh niên lúc này là sự cầu học.. trước hết là binh học tân thời mà Tổ quốc đang cần dùng. Bấy lâu

ta kém thua Bắc thù môn học ấy.. chẳng trách phải vấp ngã từ thất bại nọ đến thất bại kia.
Đó là câu chuyện.. cái buổi sáng mùa hè năm 1032.. ngồi trước ấm trà liên tâm ngào ngạt trong tòa nhà lá.. bên dốc Nam Giao.. Trịnh kẻ ấy vui vẻ thuật cho chúng ta nghe.. đáp lại câu chúng ta hỏi cái vài kỷ niệm ban đầu giữa kẻ ấy và kẻ anh hùng khởi địnha Thái Nguyên.
Kẻ ấy kết thúc rằng: Còn mong hồi bấy giờ kẻ ấy mừng quá.. ôm lấy Vương Bắc game quân bài ma thuật vồn vã ngợi khen:
‘Chao ôi! Nếu thanh niên đất nhà hết thảy giàu khí phách.. có chí kiên cường mạo hiểm như anh thì chúng ta sẽ có phép rút đất của Phí Trường Phòng 2 .. để thu rút con đường giết thù phục quốc ngắn đi được bao nhiêu dặm mà nói!’.

Leave a Reply