Latest Posts

TƯ VẤN KIẾM LỢI (P2)

0
Rất nhanh sau đó, một số lượng lớn đơn đặt hàng và tiền gửi đến. Tuy bán sản phẩm 1 đô-la bị lỗ nhưng trên thực tế, ông đã dùng một sô” tiền nhỏ

Mang hai pải cẩn thận trong việc dùng thuốc tài xỉu

0
Như đã nói, phải hết sức cẩn thận trong việc dùng thuốc. Tuy nói như vậy, nhưng nếu ngay cả .thuốc do bác sĩ chỉ định cũng không chịu uống, lại là quá cực