Latest Posts

Tổ chức tiệc, lễ tri ân khách hàng xây dựng thương hiệu trong lòng khách hàng

0
vun đắp lòng trung thành của nhãn hiệu cho sự kiện của bạn cần thời gian và, giống như phần đông những mối quan hệ phải chăng, nó được vun đắp dựa trên sự tin tưởng. khi một đội quân tình nhân và tin tưởng tin nhắn và sự kiện

Tổ chức sự kiện khai trương chuyên nghiệp với công ty tổ chức sự kiện

0
Đó là sự kiện chính! Kỳ thi CMP sẽ đánh giá ứng dụng của bạn về tất cả kiến thức bạn có được thông qua trải nghiệm, phát triển chuyên môn và giờ học

Ban nhạc sự kiện giá rẻ, cho thuê ban nhạc uy tín

0
Quá trình như thế nào? Quá trình tổng thể để nhận được chứng nhận lập kế hoạch sự kiện của bạn khá đơn giản – đó là tất cả các chi tiết (và nghiên

đánh bài không có gì đáng ngạc nhiên, một trong những nhà

0
Không có gì đáng ngạc nhiên, một trong những nhà lập kế hoạch sự kiện cân nhắc đầu tiên tự tìm thấy khi suy nghĩ về việc trở thành một CMP là liệu bây